• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Kulturni praznik
Na slovenski kulturni praznik 8. februarja je tudi v naši občini potekala osrednja občinska svečanost v počastitev praznika. Letos je svečanost v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev občine Ivančna Gorica in Kulturnega društva Ambrus potekala v Ambrusu.

Zveza kulturnih društev in Občina Ivančna Gorica sta že lani pričeli s konceptom programa, ki ga pripravijo lokalni kulturni ustvarjalci. Tako smo lani praznovali v Šentvidu pri Stični, letos v Ambrusu, prihodnje leto pa spet v drugem kraju. Ambruški kulturniki so za osrednjo temo praznovanja izbrali pesem. Skozi posamezne točke so prikazali, kako jo vidimo, slišimo in čutimo. In s pesmijo, Prešernovo Zdravljico se je tudi začelo praznovanje. Posamezne kitice so deklamirali predstavniki različnih generacij, od 3-letne Lane, do 65-letnega Antona.

Več o dogodku na: http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/prireditve/?id=5206


Pozdravni nagovor je imel župan Dušan Strnad, ki je poudaril, da se kultura v občini Ivančna Gorica ni začela z ustanovitvijo občine, ampak že veliko preje, ko so v naših krajih delovali številni posamezniki in ustanove, ki so prispevali k ohranitvi slovenskega jezika in tudi slovenskega naroda. »Pa vendar lahko rečem, da je v zadnjih 20-letih obstoja ivanške občine, »zraslo« kar nekaj kulturnih društev, za kar je vsekakor zaslužna tudi naša Zveza kulturnih društev Ivančna Gorica. V omenjeno zvezo je vključen tudi današnji gostitelj, Kulturno društvo Ambrus, ki se jim želim še posebej zahvaliti za vse njihovo dosedanje delo, vsem skupaj pa želim, da morda že v tem letu pridemo do prenovljenega kulturnega doma in dvorane«. Ob zaključku nagovora se je župan Strnad zahvalil še vsem kulturnim ustvarjalcem v naši občini in jim kakor tudi vsem občankam in občanom čestital z naslednjimi besedami: »Vsem vam, ki ljubite slovensko besedo, slovensko kulturo, slovenski narod in državo, čestitam, vse najboljše ob kulturnem prazniku in vam želim, da na tej poti vztrajate še naprej«.
»Kulturo živeti in ustvarjati, to zmore vsak«

Slavnostni govornik ob prazniku je bil publicist, urednik in častni občan občine Ivančna Gorica, dr. Mihael Glavan. V svojem nagovoru se je najprej navezal na pred kratkim izdano knjigo Domoznanske zbirke treh občin Ivančna Gorica Grosuplje in Dobrepolje, ki govori o pisatelju Luisu Adamiču, rojenemu na Blatu pri Grosuplju. Slovenci smo kulturo vedno znali izražati in gojiti na zelo visokem nivoju in ti naši kulturni biseri so mnogokrat prepoznani tudi zunaj meja domovine. Slavnostni govornik je opozoril tudi na potrebe, ki jih ima kultura danes, saj za svoj obstoj in razvoj potrebuje podporo okolice. Žal se včasih zdi, da se naši kulturi ne piše dobro. Besede je namenil tudi Ambrusu in njegovim prebivalcem, kjer ljubiteljska kultura deluje na visokem nivoju. Kot je poudaril Glavan, ljubiteljska kultura ni nič manj vredna od institucionalne in profesionalne. Če je iskrena, je prav tako dragocena in pomembna. Na koncu je k soustvarjanju kulture pozval tudi vse navzoče. Tudi izdajanje domoznanske zbirke je eden od načinov, kako lahko pripomore lokalna skupnost k prepoznavnosti pomembnejših osebnosti iz krajevne zgodovine. »Kulturo živeti in ustvarjati, to zmore vsak«, pa je bilo osrednje sporočilo nagovora.

Na odru pa so se v nadaljevanju prepletale pesmi, tiste recitirane in tise zapete. Za slednje so poskrbeli otroški mešani in moški pevski zbor. Polno dvorano kulturnega doma je najbolj navdušila pesem Tisoč oči, avtorice Monike Hočevar, zborovodkinje otroškega in mešanega zbora. Pridih mladostnega ustvarjanja je v Ambrus pripeljala dijakinja Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Ema Bošnjaković s svojo črtico z naslovom Tamashii, ki jo je v njeni odsotnosti prebrala Ana Blažević Arko.

Večer je kar prehitro minil in ko je ob koncu spregovoril še lik šaljive domačinke, Čgavčkove Tončke, se je hudomušnost domačinov razširila med vse, ki so praznično popoldne preživeli v Ambrusu. Domačini pa so želeli pokazati, da ima Ambrus tudi druge vrste umetnikov in so ob tej priložnosti odprli razstavo likovnih del udeležencev ustvarjalnih delavnic z glino pri umetnici Marjeti Baša.

Matej Šteh